WORKS

ASEAN Startup research for Kansai Economic Federation

Interview survey to invite ASEAN startups to Osaka/Kansai region